دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، زمستان 1399، صفحه 253-324 
1. مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران

صفحه 29-37

علی فلاحت پیشه؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی؛ فرانکو استرومیا؛ نازیلا سقایی


4. آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان

صفحه 283-293

آرزو جمشیدی؛ حسنعلی واحدی؛ عباسعلی زمانی؛ بهمن فرهادی بانسوله


5. بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز

صفحه 295-305

ملیحه کبیری نسب؛ شیلا گلدسته؛ فرزانه کازرانی؛ رضا وفایی شوشتری؛ الهام صنعتگر