دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، بهار 1399، صفحه 1-82 
2. بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران

صفحه 17-28

سهراب ایمانی؛ الهام دزفولی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ کامبیز لاریجانی


3. تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد

صفحه 29-40

علیرضا جلالی زند؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ فائزه زمانی