دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تابستان 1395، صفحه 103-191 
2. تاثیر ترکیبات مهارکننده هورمون جوانی روی پوره سن پنجم سن گندم در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 115-124

فاطمه کافی فراشاه؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ غلامرضا گل محمدی؛ الهام صنعتگر


5. کاربرد پلاسمای سرد در کنترل دو گونه آفت انباری

صفحه 145-154

شهرزاد محمدی؛ سهراب ایمانی؛ داود درانیان؛ سیاوش تیرگری؛ محمود شجاعی


7. اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران

صفحه 165-169

سودابه امینی؛ هادی شیخ نژاد؛ رضا حسینی


8. بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه

صفحه 171-181

نفیسه فتح پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ محسن یزدانیان؛ سایه سری


9. مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران

صفحه 15-23

مجتبی پیل وری؛ شیلا گلدسته؛ سید سعید مدرس نجف آبادی