دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1394، صفحه 289-372 
1. اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای

صفحه 289-298

محمد حسین پورشب؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی پور؛ علی احدیت


2. بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae

صفحه 299-306

زهره جلالوندی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ الهام صنعتگر


3. بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای

صفحه 307-316

بهاره رفیعی؛ سهراب ایمانی؛ سید رضا باستان


6. اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز

صفحه 337-344

مریم فیضیان؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ رضا وفایی شوشتری؛ شیما چهرئی


8. گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه

صفحه 359-372

مرتضی کهراریان؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ معصومه شایان‌مهر؛ بهمن شمس اسفندآباد