اصول اخلاقی انتشار مقاله

این مجله بر اساس اصول و منشور اخلاق علمی انتشارات مجلات علمی استوار بوده و رعایت اصل صداقت، امانتداری علمی، پژوهش اصیل، حفظ حقوق معنوی نویسندگان، دوری از هر گونه کپی برداری غیر اخلاقی و غیر علمی، ارسال همزمان به دو یا چند مجله و.. .را در اولویت کار مسیولین فصلنامه، اعضای هیات تحریریه، داوران و نویسندگان می­ داند.