اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 188
تعداد پذیرش 88

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 38
تعداد مشاهده مقاله 6074
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3191
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 11 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 112 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 518 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 344 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 47 %