دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تابستان 1396، صفحه 123-234 
2. بررسی نوسانات جمعیت مگس جالیز Dacus ciliatus Loew (Dip.,Tephritidae) روی خیار

صفحه 131-142

مریم برزکار؛ شیلا گلدسته؛ رحیم اسلامی زاده؛ بنفشه یوسفی


3. تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران

صفحه 143-154

شبنم پری‌چهره؛ غلامحسین طهماسبی؛ علیمراد سرافرازی؛ سهراب ایمانی؛ ناصر تاج آبادی