دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، بهار 1396، صفحه 1-120 
3. کاربرد کائولین در کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip:Tephritidae) روی انار

صفحه 27-34

افسانه خضری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ شیلا گلدسته؛ حسین پژمان؛ حسین فرازمند


5. تنوع گونه‌ای زنبورهای گرده‌افشان خانواده Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) در استان یزد

صفحه 51-76

لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری


8. زیست‌شناسی شپشک نوقی Salicicola davatchi (Hem : Diaspididae) در پسته‌کاری‌های رفسنجان

صفحه 109-120

فاطمه کاظمی؛ محمد‌رضا مهرنژاد؛ اکبر رجبی؛ حمیده سلمانی نژاد