دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1389، صفحه 155-250 
4. بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای

صفحه 193-201

بهاره رفیعی؛ سهراب ایمانی؛ محمد علیمرادی؛ هادی شفیعی؛ شهاب خاقانی؛ سیدرضا باستان


6. اولین گزارش دو‌گونه شب‌پره از خانواده (Lep., Pyralidae) از استان فارس

صفحه 213-224

فهیمه کوه‌نورد؛ هلن عالی‌پناه؛ شاهرخ پاشایی‌راد؛ اردشیر کهن‌سال