دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1399، صفحه 253-324 
1. مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران

صفحه 29-37

علی فلاحت پیشه؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی؛ فرانکو استرومیا؛ نازیلا سقایی


2. گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران

صفحه 38-46

مهرنوش زمانی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ مهراد نصیرخانی


5. آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان

صفحه 283-293

آرزو جمشیدی؛ حسنعلی واحدی؛ عباسعلی زمانی؛ بهمن فرهادی بانسوله