دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1398، صفحه 79-177 
7. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

صفحه 11-32

رضا وفایی شوشتری؛ هنگامه هوشیار؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ شیلا گلدسته؛ الهام صنعتگر؛ ریجو جاسیلا