دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1397، صفحه 205-293 
5. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

صفحه 65-87

شیلا گلدسته؛ هنگامه هوشیار؛ رضا وفایی شوشتری؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ الهام صنعتگر؛ ریجو جاسیلا


7. یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران

صفحه 205-214

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی