دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1397، صفحه 141-229 
2. الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان

صفحه 153-161

ایمان صبوری؛ امیر محسنی امین؛ نسیم علی‌پناهی؛ شیلا گلدسته


3. ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان

صفحه 163-175

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلام حسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری


6. مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران

صفحه 204-215

تیمور مرادی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ امیر محسنی امین