دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1390، صفحه 1-84 
3. بررسی مقاومت آنتی‌بیوزی 21 کلن صنوبر (Populus spp.) نسبت به شته مومی در استان مرکزی

صفحه 21-27

زهرا رفیعی کرهرودی؛ ابراهیم صادقی؛ ضیا آزدو؛ غلامرضا گودرزی