دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1392، صفحه 183-302 
1. بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران

صفحه 183-193

زینب احمدی؛ علی مهرور؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ غلامحسین قره خانی


5. بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 237-249

مجتبی زارعی؛ الهام صنعتگر؛ روح الله رجبی؛ حسین شوهانی؛ مهدی ابراهیم‌قلعه سیدی


9. گزارش سه گونه کنه آبزی (Acari: Hydrachnidia) از ایران

صفحه 283-289

عبداله دینی پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ علیرضا صبوری؛ ولادیمیر پسیک