دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-113 
1. تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان

صفحه 1-15

فرشته بحیرایی؛ علی مهرور؛ بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ شهریار جعفری


3. بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 29-37

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی


5. کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه

صفحه 51-59

راضیه نصیری کاکلکی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ علیرضا جلالی زند


6. معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین

صفحه 61-82

فرزانه هادی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی؛ شیلا گلدسته


7. مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران

صفحه 83-92

فروغ یاقوت نژاد؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ روح الله رجبی؛ مهدی اسفندیاری؛ ندا پالوانه


8. کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران

صفحه 93-113

لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ احمد ندیمی