دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 299-386 
1. اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae

صفحه 299-309

علی ابوالحسنی؛ جابر کریمی؛ غلامحسین حسن شاهی؛ عزیز شیخی گرجان؛ علیرضا عسکریان زاده


7. سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد

صفحه 367-378

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ رضا وفایی شوشتری


8. بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان

صفحه 379-386

مهدی ابراهیم‌ قلعه سیدی؛ رضا جعفری؛ رضا وفایی‌شوشتری