دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-93 
1. مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر

صفحه 1-11

سید رضا گلستانه؛ حسن عسکری؛ شیلا گلدسته؛ ابوفاضل دوستی مظفری؛ ناصر فرار


2. بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه

صفحه 13-21

عبدالرضا صیادمنصور؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ فرحان کچیلی؛ علیرضا عسکریانزاده؛ جهانشیر شاکرمی


3. حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 23-34

بنفشه اصغری طبری؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمود شجاعی؛ محمدظاهر رجبی؛ آرزو یوسفی پرشکوه


4. کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

صفحه 35-42

حمیدرضا ذوالفقاریه؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ ، محمدرضا اردکانی؛ محمد بابایی؛ حسین مصطفوی


7. اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد

صفحه 67-77

علیرضا زارع پور اشکذری؛ علی اصغر طالبی؛ رضا وفایی شوشتری