نمایه نویسندگان

آ

 • آئینه چی، پژمان تاثیر حشره‌کش‌های تیاکلوپرید و افوریا بر پارامترهای جدول زندگی و فعالیت آنزیم‌های سم‌زدای شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]

ا

 • اربابی، مسعود ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • استرومیا، فرانکو مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]
 • استوان، هادی فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 159-176]
 • استوان، هادی تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 253-270]
 • افشار، شادی بررسی تأثیر استفاده از آفت‌کش‌های جدید و مرسوم بر کنترل و پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی در منطقه شمال استان گلستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 177-186]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • ایمانی، سهراب بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • ایمانی، سهراب بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • ایمانی، سهراب سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • ایمانی، سهراب شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • ایمانی، سهراب بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 271-281]

ت

 • ترابی‌پور، شیرین بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 271-281]
 • تیرگری، سیاوش سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • تقی زاده، مسعود ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • توانگرزمین، فاطمه جداسازی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک برخی از مهمترین مناطق استان فارس و ارزیابی اثر کشندگی آنها بر روی لارو حشره شب‌پره هندی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 201-217]

ث

 • ثمره فکری، معصومه تاثیر دورکنندگی و بازدارندگی تخمریزی عصاره و پودر گیاهان تلخه(Acroptilon repence: Asteraceae (و تلخه بیان Sophora aculeopoides: Fabaceae)) روی شپشه دندانه دار(Oryzaephilus surinamensis: Silvanidae ) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 103-117]

ج

 • جلالی زند، علیرضا تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • جلالی زند، علیرضا بررسی اثر نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale ) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی بر حشره بالغ و لارو شپشه آرد (Tribolium confuse; Coleoptera;Tenebrionidae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 41-50]
 • جمشیدی، آرزو آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 283-293]

ح

 • حجاریان، سپیده مطالعه ذخیره‌سازی در سرما بر پار‌امترهای مختلف زیستی زنبورHabrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 219-226]
 • حجت، سید حسین فاز و بررسی‌های جدید دلایل انتشار ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Forskal, 1775) (Orthoptera; Cyrtacanthacridinae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • حسامی، شهرام فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 159-176]
 • حسامی، شهرام جداسازی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک برخی از مهمترین مناطق استان فارس و ارزیابی اثر کشندگی آنها بر روی لارو حشره شب‌پره هندی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 201-217]
 • حسامی، شهرام تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 253-270]
 • حسن زاده، نادر شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]

خ

 • خاکی، فاطمه اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 227-238]

د

 • دزفولی، الهام بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • دوستی، ابوفاضل مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]

ر

 • رحیمی، حسن ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • رحیم زاده، علیرضا سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • رضا، وفایی شوشتری واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی سمیت و شاخص‌های تغذیه‌ای اسانس‌های گیاهی دارچین، نعناع فلفلی و اکالیپتوس بر روی مراحل مختلف زیستی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 227-238]

ز

 • زرین نیا، وحید شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • زمانی، عباسعلی آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 283-293]
 • زمانی، فائزه تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • زمانی، مهرنوش گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 38-46]

س

 • سرایلو، محمدحسن بررسی تأثیر استفاده از آفت‌کش‌های جدید و مرسوم بر کنترل و پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی در منطقه شمال استان گلستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 177-186]
 • سقایی، نازیلا مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم فاز و بررسی‌های جدید دلایل انتشار ملخ صحرایی Schistocerca gregaria (Forskal, 1775) (Orthoptera; Cyrtacanthacridinae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم تاثیر جیره غذایی بر پارامترهای جدول زندگی کرم زرد آرد [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]

ش

 • شاکرمی، جهانشیر مطالعه ذخیره‌سازی در سرما بر پار‌امترهای مختلف زیستی زنبورHabrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 219-226]
 • شاهنظری، مریم بررسی اثر نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale ) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی بر حشره بالغ و لارو شپشه آرد (Tribolium confuse; Coleoptera;Tenebrionidae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 41-50]
 • شیرازی، جلال واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • شیردل، داود ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 187-199]
 • شریفی، محبوبه مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]

ص

 • صالحی جوزانی، غلامرضا جداسازی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک برخی از مهمترین مناطق استان فارس و ارزیابی اثر کشندگی آنها بر روی لارو حشره شب‌پره هندی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 201-217]
 • صدیقی، آیدا بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • صنعتگر، الهام واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • صنعتگر، الهام بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]

ع

 • عبدی گودرزی، محمد شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]

ف

 • فتحی پور، یعقوب بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • فتحی پور، یعقوب سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • فراهانی، سمیرا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌‌ای زنبورهای خانواده Braconidae در جنگل‎‌های استان مازندران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • فرزانه، محمد تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 253-270]
 • فرهادی بانسوله، بهمن آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 283-293]
 • فلاحت پیشه، علی مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]
 • فلاح زاده، مجید فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 159-176]
 • فلاح زاده، مجید مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 29-37]

ق

 • قادری، کوروش مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]

ک

 • کازرانی، فرزانه بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]
 • کیان، نسرین بررسی فراوانی و تنوع گونه‌‌ای زنبورهای خانواده Braconidae در جنگل‎‌های استان مازندران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • کبیری نسب، ملیحه بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]
 • کهراریان، مرتضی گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 38-46]

گ

 • گلدسته، شیلا بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • گلدسته، شیلا بررسی فراوانی و تنوع گونه‌‌ای زنبورهای خانواده Braconidae در جنگل‎‌های استان مازندران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-69]
 • گلدسته، شیلا واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • گلدسته، شیلا بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]

ل

 • لاریجانی، کامبیز بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • لطیفیان، مسعود مدل بازده اقتصادی روش‌های کنترل بیولوژیک آفات مهم نخل خرما [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 143-157]
 • لطفعلی زاده، حسین بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 271-281]

م

 • مبشری، محمدتقی مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • محمدسلیم، ستاره شناسایی میکروفلور باکتریائی لاروهای خوراکی تازه سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 13-28]
 • محمد محسن، منتظری واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 239-251]
 • مددی، حسین اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 227-238]
 • میرمحمدی، مهرالسادات بررسی اثر نانوکپسول حاوی روغن زنجبیل (Zingiber officinale ) بر پایه صمغ عربی و ژلاتین به عنوان یک دیواره پلیمری طبیعی بر حشره بالغ و لارو شپشه آرد (Tribolium confuse; Coleoptera;Tenebrionidae) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 41-50]
 • مشتاقی کاشانیان، غلامرضا بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • مطلبی، الهام بررسی کارایی پودر سیلیس و خاک دیاتومه در کاهش جمعیت حشرات کامل و تخم پسیل معمولی پستهAgonoscena pistaciae (Hem., Psyllidae) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 271-281]
 • معظمیان، الهام جداسازی سویه‌های بومی باکتری Bacillus thuringiensis از خاک برخی از مهمترین مناطق استان فارس و ارزیابی اثر کشندگی آنها بر روی لارو حشره شب‌پره هندی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 201-217]
 • ملک شاهکویی، ثمانه مقایسه کارایی حشره‌کش جدید روی‌آگرو با حشره‌کش‌های مالاتیون و هگزافلومرون جهت کنترل سوسک برگ‌خوارغلات Lema melanopa (Col.: Chrysomelidae) در شرایط مزرعه [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 51-60]
 • مومن بیت اللهی، ستاره بررسی سمیت و شاخص‌های تغذیه‌ای اسانس‌های گیاهی دارچین، نعناع فلفلی و اکالیپتوس بر روی مراحل مختلف زیستی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]

ن

 • ناصری، بهرام تاثیر حشره‌کش‌های تیاکلوپرید و افوریا بر پارامترهای جدول زندگی و فعالیت آنزیم‌های سم‌زدای شته سبز گندم Schizaphis graminum (Rondani) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]
 • نجفی، حسین بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 119-141]
 • نصیرخانی، مهراد گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 38-46]
 • نظری، علیرضا اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 227-238]

و

 • واحدی، حسنعلی آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 283-293]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-28]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی سمیت و شاخص‌های تغذیه‌ای اسانس‌های گیاهی دارچین، نعناع فلفلی و اکالیپتوس بر روی مراحل مختلف زیستی سوسک برگ‌خوار نارون Xanthogaleruca luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه ذخیره‌سازی در سرما بر پار‌امترهای مختلف زیستی زنبورHabrobracon hebetor Say (Hym.:Braconidae) درشرایط آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 219-226]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 295-305]
 • وفایی شوشتری، رضا گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 38-46]

ه

 • همایون، فاطمه فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 159-176]

ی

 • یوسفی، مژگان بررسی تأثیر استفاده از آفت‌کش‌های جدید و مرسوم بر کنترل و پاسخ فیزیولوژیک ملخ مراکشی در منطقه شمال استان گلستان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 177-186]