نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 205-214]
 • اربابی، مسعود ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 215-224]
 • ایزدی، حمزه بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 141-152]
 • استوان، هادی مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • استوان، هادی بررسی فون سوسک‌های لاک‌پشتی (Col.: Chrysomelidae) Cassida spp. و میزبان‌های گیاهی آن ها در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • استوان، هادی ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • استوان، هادی اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 217-229]
 • اکانر، بری مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • الهیاری، حسین تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]
 • امام جمعه کاشان، ناصر ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]
 • ایمانی، سهراب تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]
 • ایمانی، سهراب اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-125]
 • امین افشار، مهدی ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]

ب

 • بزاز، علی جلب شدن حشرات نر یا ماده پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) به حشرات نر یا ماده در شرایط باغ [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 55-63]
 • بشارت نژاد، محمدحسن مقایسه اثرات دز های زیرکشندگی آفت‌کش‌های استامی‌پراید و پریمیکارب روی پارامترهای جدول زندگی شته Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-87]

پ

 • پاینده، رویا بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 141-152]
 • پیرمرادی، محمدرضا بررسی حشره‌کشی گیاه سرو کوهی Juniperus polycarpus روی آفات انباری Tribolium castaneum، Callosobruchus maculatus، Ephestia kuehniella [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 141-152]
 • پژمان، حسین ارزیابی تله‌های نوری، فرمونی و نوری- فرمونی (ترکیبی) به‌منظور شکار انبوه کرم گلوگاه انار و تعیین مناسب‌ترین تراکم تله‌های فرمونی برای کاهش خسارت آفت در یک باغ انار [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • پناهی، بهمن اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-125]

ت

 • تاج الدین، سمانه مقایسه اثرات دز های زیرکشندگی آفت‌کش‌های استامی‌پراید و پریمیکارب روی پارامترهای جدول زندگی شته Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-87]

ج

 • جاسیلا، ریجو مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]

ح

 • حاجی اسمعیلیان، ابوالفضل یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 205-214]
 • حیدری علیزاده، بابک سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • حسامی، شهرام اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • حسامی، شهرام ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • حسامی، شهرام اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 217-229]
 • حسنی، محمدرضا تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]
 • حسنی، محمد رضا جلب شدن حشرات نر یا ماده پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) به حشرات نر یا ماده در شرایط باغ [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 55-63]
 • حسین زاد، محمد رضا بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 177-189]
 • حسینی نیا، اصغر ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 215-224]

د

 • درخش احمدی، وحید سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]

ر

 • رزمجو، مسیح مقایسه اثرات دز های زیرکشندگی آفت‌کش‌های استامی‌پراید و پریمیکارب روی پارامترهای جدول زندگی شته Myzus persicae (Hem.: Aphididae) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 77-87]
 • رضایی، مرجان اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 177-189]

ز

 • زمانی، عباسعلی مطالعه نوسانات جمعیت بالشک مرکبات،Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.,Coccidae) ، روی درختان نارنج در فضای شهری بابل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 191-203]
 • زمانی وردی، مهران بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره‌کشی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر شته جالیز (Aphis gossypii Glover) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • زهدی، هادی اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]

س

 • سعیدی، کریم ارزیابی تله‌های نوری، فرمونی و نوری- فرمونی (ترکیبی) به‌منظور شکار انبوه کرم گلوگاه انار و تعیین مناسب‌ترین تراکم تله‌های فرمونی برای کاهش خسارت آفت در یک باغ انار [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-28]
 • سمیع، محمد امین اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-125]

ش

 • شایان‌مهر، معصومه معرفی فون و گزارش جدید از پادمان (Collembola, Hexapoda) بخشی از جنگل‌‌های مازندران (ایران) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 103-113]
 • شیبانی تذرجی، زهرا جلب شدن حشرات نر یا ماده پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) به حشرات نر یا ماده در شرایط باغ [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 55-63]
 • شجاعی، محمود تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]

ص

 • صبوری، ایمان بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • صبوری، ایمان الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-161]
 • صنعی، آزاده اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 217-229]
 • صنعتگر، الهام سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • صنعتگر، الهام ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • صنعتگر، الهام مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]

ط

 • طبسیان، حمیده ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • طهماسبی، غلامحسین ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]

ع

 • عباسی پور، حبیب بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره‌کشی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر شته جالیز (Aphis gossypii Glover) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]
 • علی‌پناهی، نسیم بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • علی‌پناهی، نسیم الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-161]

غ

 • غیبی، مهدی مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • غیبی، مهدی اثرات جانبی تیاکلوپراید، آزادیراختین و عصاره فلفل‌قرمز روی زنبور پارازیتویید Hym., Braconidae)) Habrobracon hebetor در دو روش کاربرد تماسی و گوارشی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 39-51]
 • غیبی، مهدی ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]
 • غیبی، مهدی اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 217-229]
 • غلامی، مژگان بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 177-189]

ف

 • فرزام فر، ساجده بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]
 • فقیه‌زاده گرجی، شهره مطالعه نوسانات جمعیت بالشک مرکبات،Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.,Coccidae) ، روی درختان نارنج در فضای شهری بابل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 191-203]

ق

 • قاضی خانی شاد، علی ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]
 • قدمیاری، محمد ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]

ک

 • کلنگری، محمود توصیف نخستین شیخک مشت‌زن ایرانی، گونه‌‌ای جدید از جنس Holaptilon Beier, 1964 (Mantodea, Mantidae) از منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 150-158]
 • کهراریان، مرتضی مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 204-215]

گ

 • گروهی، فاطمه اثر عصاره‌های اتانولی روناس، باریجه سن شکارگر(Hem: Miridae) Nesidiocoris tenuis روی سفید‌‌بالک پنبه Bemisia tabaci در مقایسه با حشره‌کش اسپیروتترامات [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-125]
 • گلدسته، شیلا سنتز نانو ذرات سیلیکاتی فیپرونیل و بررسی کارایی آن علیه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-37]
 • گلدسته، شیلا بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • گلدسته، شیلا الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-161]
 • گلدسته، شیلا ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر عصاره‌های هگزانی و الکلی پنجه شیطان (Proboscidea fragrans ) و خرزهره (Nerium oleander)، تاتوره (Datura innoxia) و بذرالبنج (Hyoscyamus niger) روی ( Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 177-189]
 • گلدسته، شیلا مطالعه نوسانات جمعیت بالشک مرکبات،Pulvinaria aurantii Cockerell (Hem.,Coccidae) ، روی درختان نارنج در فضای شهری بابل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 191-203]
 • گلدسته، شیلا مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • گودرزوند چگینی، سمیرا بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت حشره‌کشی اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر شته جالیز (Aphis gossypii Glover) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 89-99]

م

 • مجیدی شیل سر، فرزاد اثر ترکیبی قارچ بیمارگر حشره، Beauveria bassianو حشره کش ها علیه کرم ساقه خوار نواری برنج،Chilo suppressalis در شرایط مزرعه [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 89-101]
 • محسنی امین، امیر بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 101-109]
 • محسنی امین، امیر الگوی توزیع فضایی شته‌های مهم یونجه در مزارع یونجه شمال استان لرستان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-161]
 • محسنی امین، امیر مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 204-215]
 • محمدی خرم‌آبادی، عباس مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • مرادی، تیمور مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 204-215]
 • مرادیان، حسین بررسی فون سوسک‌های لاک‌پشتی (Col.: Chrysomelidae) Cassida spp. و میزبان‌های گیاهی آن ها در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 127-137]
 • مرادی فرادنبه، مجید مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • مروج، غلام حسین ارتباط پارامترهای زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) با محتوای فنولی ژنوتیپ میزبان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 163-175]
 • مظفریان، فریبا یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 205-214]
 • مناجاتی، سیده مبینا بررسی اثر تریپتوفان بر روی خصوصیات رفتاری و عملکردی کلنی‌های زنبور عسل ایرانی ( Apis mellifera meda L.) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 225-234]
 • منصوری ذلانی، امین ررسی رفتارهای بهداشتی ‎ونظافت‌گری زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) ‏‎در کلنی‌های انتخاب شده نسل سوم و چهارم طرح اصلاح نژاد برای مقاومت به کنه واروآ (Varroa destructor) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 65-76]

ن

 • نظری، علیرضا بررسی تغییرات فصلی جمعیت خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Tortricidae: Lepidoptera) در منطقه خنداب با استفاده از تله‌های فرمونی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 53-63]

و

 • وفایی شوشتری، رضا توصیف نخستین شیخک مشت‌زن ایرانی، گونه‌‌ای جدید از جنس Holaptilon Beier, 1964 (Mantodea, Mantidae) از منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 150-158]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 204-215]
 • وفایی شوشتری، رضا معرفی فون و گزارش جدید از پادمان (Collembola, Hexapoda) بخشی از جنگل‌‌های مازندران (ایران) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 103-113]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]
 • وفایی شوشتری، رضا یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 205-214]
 • وهاب زاده، نازنین تاثیر صابون مایع و مایع ظرفشویی روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک Oenopia conglobata [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 77-84]

ه

 • هوشیار، هنگامه مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 65-87]

ی

 • یحیی‌‌پور، علیه معرفی فون و گزارش جدید از پادمان (Collembola, Hexapoda) بخشی از جنگل‌‌های مازندران (ایران) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 103-113]
 • یزدان پاک، آناهیتا ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-148]