نمایه نویسندگان

آ

 • آقابگلو، سمیرا بررسی اثر کشندگی حشره کش های دیازینون و ایمیداکلوپرید روی مرحله لارو سن 4 و بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • آوندفقیه، آرمان بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237]

ا

 • احدیت، علی بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • ایرانی نژاد، محمدکاظم بررسی اثر چند آفت کش و عصاره گیاهی بر میزان بقا و تولیدمثل بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu., Chrysopidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 197-213]
 • اربابی، مسعود مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248]
 • ارکانی، تورج مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329]
 • استوان، هادی بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • استوان، هادی برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب دریاچه سد درودزن با استفاده از فون حشرات آبزی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • استوان، هادی بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • اسفندیاری، مهدی تداخل همزیستی در زنبور Telenomus busseolae Gahan، پارازیتویید تخم ساقه خواران نیشکر .Sesamia spp [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 189-195]
 • اکبرزاده شوکت، غلامعلی فراوانی جمعیت شب‌پره خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller)(Lep., Tortricidae) و میزان خسارت آن در تاکستان‌های ارومیه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 91-102]
 • ایمانی، سهراب بررسی باقی مانده آفت کش های کلرپیریفوس و دلتامترین در گوجه فرنگی های گلخانه ای شهرستان کرج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 181-187]

ب

 • باباییان، اسماعیل تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • باقری، سعید بررسی مقاومت در ارقام پیاز نسبت به تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera:Thripidae) در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256]
 • بخشی، اکرم اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116]
 • براهویی، حسین گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312]
 • بقایی، نادیا اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50]

پ

 • پاشایی راد، شاهرخ بررسی فونستیک مگس های خانواده سیرفیده (Dip.,Syrphidae) در نیمه شرقی استان زنجان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323]
 • پرور، عباس مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis Hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]

ت

 • ترکمانی پیرمیشانی، عباس بررسی مقاومت 48 ژنوتیپ کلزا .Brassica napus L به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 269-279]
 • تقدسی، محمد ولی بررسی فونستیک مگس های خانواده سیرفیده (Dip.,Syrphidae) در نیمه شرقی استان زنجان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323]
 • تکلوزاده، حاجی محمد اولین گزارش Dactylochelifer spasskyi Redikorzev (Pseudoscorpiones :Cheliferidae) از ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340]
 • توحیدی، محمدتقی بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]

ث

 • ثابت قدم، آزیتا اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50]

ج

 • جعفری، رضا بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139]
 • جوان، ساناز بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]

چ

 • چاوشی، سعید اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]

ح

 • حیاتی، جمشید بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]
 • حبیبی قوزلو، فاطمه مقایسه سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس کاج تهران Pinus eldarica و سرو نقره ای Cupressus arizonica روی حشرات بـالغ شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225]
 • حجت، سید حسین گونه هایIranellinae گزارش شده از ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 281-287]
 • حری، آناهیتا بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139]
 • حسینی، سیدابراهیم بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • حسن شاهی، غلامحسین بررسی اثر تنش خشکی بر خسارت مگس Acanthophilus helianthi Rossi (Dip., Tephritidae) روی سه رقم گلرنگ، .Carthamus tinctorius L در منطقه تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-32]
 • حلاجی ثانی، محمد فاضل بیولوژی و نوسانات فصلی شپشک کاملیا Pulvinaria (Chloropulvinaria) floccifera (Hemiptera: Coccidae) در باغ های مرکبات شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296]

د

 • دانیال زاده، احسان بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237]

ر

 • راسخ، آرش بیولوژی و نوسانات فصلی شپشک کاملیا Pulvinaria (Chloropulvinaria) floccifera (Hemiptera: Coccidae) در باغ های مرکبات شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296]
 • رخشانی، احسان گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا مقایسه سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس کاج تهران Pinus eldarica و سرو نقره ای Cupressus arizonica روی حشرات بـالغ شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر کشندگی حشره کش های دیازینون و ایمیداکلوپرید روی مرحله لارو سن 4 و بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • روحانی، محمد اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305]

س

 • سراج، علی اصغر تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • سعیدی، زریر تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم تداخل همزیستی در زنبور Telenomus busseolae Gahan، پارازیتویید تخم ساقه خواران نیشکر .Sesamia spp [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 189-195]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]
 • سمیع، محمدامین بررسی اثر چند آفت کش و عصاره گیاهی بر میزان بقا و تولیدمثل بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu., Chrysopidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 197-213]
 • سمیع، محمد امین اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305]

ش

 • شایان مهر، معصومه بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]
 • شاکرمی، جهانشیر بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-139]
 • شبانی، سمیه بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • شخصی زارع، فرشید مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248]
 • شخصی زارع، فرشید اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50]

ط

 • طالبی، علی اصغر اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116]

ع

 • عباسی، جاوید بررسی مقاومت در ارقام پیاز نسبت به تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera:Thripidae) در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256]
 • عسکریان زاده، علیرضا بررسی اثر تنش خشکی بر خسارت مگس Acanthophilus helianthi Rossi (Dip., Tephritidae) روی سه رقم گلرنگ، .Carthamus tinctorius L در منطقه تهران [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 25-32]
 • عظیمی زاده، نجمه مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis Hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]
 • علی خانی، محمود مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329]

غ

 • غزوی، مهران بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]

ف

 • فتحی پور، یعقوب اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 103-116]
 • فرازمند، حسین بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237]
 • فرزانه، محمد بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 117-129]
 • فیروزی جهانتیغی، فریبرز گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312]
 • فلاح‌زاده، مجید بررسی مقاومت در ارقام پیاز نسبت به تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera:Thripidae) در استان هرمزگان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 249-256]

ق

 • قاسم زاده، مرضیه مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248]
 • قاسم زاده، مرضیه اثر تلفیقی خاک دیاتومه و ژنوتیپ ذرت بر تلفات حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Col., Tenebrionidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 43-50]
 • قهرمانی نژاد، سعیده بررسی فون شته ها (Hem., Sternorrhyncha; Aphididae) در نواحی مختلف شهرستان کرمانشاه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 141-153]

ک

 • کریم زاده، جواد بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 227-237]
 • کشتکار، مرضیه اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • کلانتری، سلما اثر حشره کشی نانو ذرات سیلیکا و نقره روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Col: Bruchidae) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 297-305]
 • کمالی، کریم بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]
 • کمالی، کریم بررسی تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی رشد و زادآوری کفشدوزک یازده نقطه‌ای Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche (Col., Coccinellidae) در شرایط کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85]
 • کمالی، هاشم مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 239-248]
 • کهراریان، مرتضی اولین گزارش گونه Ceratophysella stercoraria (Stach, 1963) (Collembola: Hypogastruridae) از استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 331-333]

گ

 • گروهی، فاطمه بررسی تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی رشد و زادآوری کفشدوزک یازده نقطه‌ای Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche (Col., Coccinellidae) در شرایط کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85]
 • گلدسته، شیلا بررسی اثر کشندگی حشره کش های دیازینون و ایمیداکلوپرید روی مرحله لارو سن 4 و بالغ کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 11-23]
 • گلدسته، شیلا اثرات دوزهای زیرکشندگی حشره‏ کش ‏های اتیون و ایمیداکلوپراید روی پارامترهای تولیدمثلی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col., Coccinellidae) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • گلستانی کلات، زهرا سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آن ها [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169]
 • گلعین، بهروز بیولوژی و نوسانات فصلی شپشک کاملیا Pulvinaria (Chloropulvinaria) floccifera (Hemiptera: Coccidae) در باغ های مرکبات شمال ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 289-296]

ل

 • لطیفیان، مسعود بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]

م

 • محیسنی، عبدالامیر بررسی مقاومت 48 ژنوتیپ کلزا .Brassica napus L به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 269-279]
 • محمدی، سمیه تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • محمدی، شهرزاد بررسی باقی مانده آفت کش های کلرپیریفوس و دلتامترین در گوجه فرنگی های گلخانه ای شهرستان کرج [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 181-187]
 • مروج، غلام حسین سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آن ها [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 155-169]
 • مصدق، محمد سعید بررسی قدرت انتقال افقی و بین نسلی قارچ (Deut., Moniliaceae) Beauveria bassiana در جمعیت سوسک شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Col, Silvanidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 257-267]
 • معرفی، مریم مقایسه سمیت تنفسی و اثر دورکنندگی اسانس کاج تهران Pinus eldarica و سرو نقره ای Cupressus arizonica روی حشرات بـالغ شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. (Lep., Pyralidae) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 215-225]
 • مهرنژاد، محمدرضا بررسی تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی رشد و زادآوری کفشدوزک یازده نقطه‌ای Coccinella undecimpunctata aegyptica Reiche (Col., Coccinellidae) در شرایط کنترل شده [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 77-85]
 • موحدی فاضل، مرتضی مقایسه برخی پارامترهای بیولوژیکی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis Hubner روی زیتون و برگ نو در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 33-41]

ن

 • ندرلو، معصومه بررسی فونستیک مگس های خانواده سیرفیده (Dip.,Syrphidae) در نیمه شرقی استان زنجان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 313-323]
 • نصیرخانی، مهراد اولین گزارش Dactylochelifer spasskyi Redikorzev (Pseudoscorpiones :Cheliferidae) از ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 335-340]
 • نعمتی، علی رضا تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 171-179]
 • نقیبی نژاد، مریم بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 61-76]

و

 • وفایی شوشتری، رضا گزارش جدید از زیرخانواده‌هایCryptinae Kirby 1837 و Ichneumoninae Latreille, 1802 (Insecta: Hymenoptera: Ichneumonidae) برای ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 307-312]
 • وفایی شوشتری، رضا مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329]

ه

 • هاشم‌زاده، حسین مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 325-329]