نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82]
 • احدیت، علی اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298]
 • احمد زاده، زینت بررسی جنبه هایی جدید از بیولو‍‍‍ژی ﺁفت کلیدی گرده خوار خرما (Arenipses sabella (Lep.:Pyralidae) در نخیلات تنگستان استان بوشهر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-207]
 • اربابی، مسعود مقایسه کارایی کنه کش های آلی و ارگانیک درکنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای رز گلخانه ای [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190]
 • اربابی، مسعود مروری بر توزیع گسترده گونه خسارت زای کنه پهن Polyphagotarsonemus latus و آفت گیاهان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205]
 • استوان، هادی تعیین شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه انجیره (فارس) در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335]
 • اسفندیاری، مهدی مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • ایمانی، سهراب بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316]

ب

 • باستان، سید رضا بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316]
 • بحیرایی، فرشته تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • بختیاری، میثم بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • بصیرت، مهدی نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129]
 • بیکر، ریچارد الن مروری بر توزیع گسترده گونه خسارت زای کنه پهن Polyphagotarsonemus latus و آفت گیاهان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 199-205]

پ

 • پالوانه، ندا مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • پالوانه، ندا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218]
 • پریش، حسن نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129]
 • پژمان، حسین مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • پورشب، محمد حسین اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298]

ت

 • تاجیک، زهرا بررسی کارایی گاز ازن در کنترل سوسک چهار نقطه ‌ای حبوبات [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231]
 • ترک، مهدی راهنمای مقدماتی شناسایی ملخ هایOedipodinae Walker, 1870 در ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 249-259]

ج

 • جعفری، رضا چک لیست اولیه کفشدوزک های (Coleoptera: Coccinellidae) ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312]
 • جعفری، شبنم تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • جعفری، شهریار تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • جعفری، شهریار شناسایی فون بخشی از کنه های گیاهی بالاخانواده Eriophyoidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159]
 • جلالی، محمدامین شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • جلالی زند، علیرضا کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 51-59]
 • جلالوندی، زهره بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 299-306]

چ

 • چهرئی، شیما بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198]
 • چهرئی، شیما اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344]

ح

 • حجت، سید حسین راهنمای مقدماتی شناسایی ملخ هایOedipodinae Walker, 1870 در ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 249-259]

خ

 • خانی، عباس بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169]
 • خرمالی، سلیمان بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169]
 • خضری، افسانه مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]

د

 • دلفان، عباس شناسایی فون بخشی از کنه های گیاهی بالاخانواده Eriophyoidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159]
 • دهدار، حمید بررسی جنبه هایی جدید از بیولو‍‍‍ژی ﺁفت کلیدی گرده خوار خرما (Arenipses sabella (Lep.:Pyralidae) در نخیلات تنگستان استان بوشهر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 199-207]
 • دهقان دهنوی، لیدا کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]

ر

 • رجبی، روح الله مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • رجبی، روح الله بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218]
 • رفیعی، بهاره بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 307-316]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198]
 • رفیعی کرهرودی، زهرا اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344]
 • رون، سلطان بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169]

ز

 • زارع، مهدی چک لیست اولیه کفشدوزک های (Coleoptera: Coccinellidae) ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312]
 • زهرایی رمضانی، علیرضا چک لیست و توزیع جغرافیایی پشه خاکی های فلبوتومینه (Diptera: Psychodidae) ناقلین لیشمانیوزها در استان اصفهان، ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 345-358]

س

 • سرایلو، محمد حسن اثر اسانس و پودر گیاهان آویشن شیرازی، مورد، گلپر، بر میزان تخم ریزی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Lep: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • سلیمان نژادیان، ابراهیم بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 299-306]
 • سلیمان‌نژادیان، ابراهیم گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]

ش

 • شایان‌مهر، معصومه گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]
 • شاکرمی، جهانشیر شناسایی فون بخشی از کنه های گیاهی بالاخانواده Eriophyoidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 143-159]
 • شجاعی، محمود تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • شخصی زارع، فرشید بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • شخصی زارع، فرشید اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325]
 • شیخی‌گرجان، عزیز بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • شعله سعدی، الهام تعیین شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه انجیره (فارس) در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335]
 • شمس اسفندآباد، بهمن گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]

ص

 • صادقی، رضا بررسی اثر کشندگی خاک دیاتومه و کائولین روی حشرات کامل چهار گونه از آفات انباری [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 39-49]
 • صادقی، مر یم تعیین شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه انجیره (فارس) در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 327-335]
 • صالحی، لطیف اثر اسانس و پودر گیاهان آویشن شیرازی، مورد، گلپر، بر میزان تخم ریزی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Lep: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180]
 • صداقت، محمد مهدی چک لیست و توزیع جغرافیایی پشه خاکی های فلبوتومینه (Diptera: Psychodidae) ناقلین لیشمانیوزها در استان اصفهان، ایران [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 345-358]
 • صنعتگر، الهام بررسی اثر دورکنندگی تماسی وتنفسی عصاره و پودر چهار گونه گیاه دارویی روی لارو سن آخر و حشره کامل شب پره هندی (Plodia interpunctella (Hubner [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • صنعتگر، الهام بررسی کارایی گاز ازن در کنترل سوسک چهار نقطه ‌ای حبوبات [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231]
 • صنعتگر، الهام بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 299-306]

ض

 • ضیاءالدینی، مهدی شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]

ط

 • طالبی، علی اصغر کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]

ع

 • عباسی پور، حبیب اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298]
 • عیدوزهی، کبیر بررسی اثر ارقام مختلف گندم نان بر نوسانات رشد جمعیت سوسک کشیش Rhyzopertha dominica (Col: Bostrychidae) در شرایط انبار [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 161-169]
 • عزیزپور، لاله اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325]

غ

 • غزوی، مهران بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]

ف

 • فرازمند، حسین بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • فرازمند، حسین مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • فرجی، زهرا اثر اسانس و پودر گیاهان آویشن شیرازی، مورد، گلپر، بر میزان تخم ریزی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Lep: Gelechiidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 171-180]
 • فیضیان، مریم اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344]
 • فلاح زاده، مجید نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129]
 • فورش، هلموت چک لیست اولیه کفشدوزک های (Coleoptera: Coccinellidae) ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 289-312]

ق

 • قرالی، بابک تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]

ک

 • کاظمی، محمدحسین تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • کریمی، جابر اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 289-298]
 • کریم زاده اصفهانی، جواد کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 51-59]
 • کهراریان، مرتضی گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]

گ

 • گلدسته، شیلا معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82]
 • گلدسته، شیلا کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]
 • گلدسته، شیلا مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 131-141]
 • گوهرچینی، هوشنگ مقایسه کارایی کنه کش های آلی و ارگانیک درکنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای رز گلخانه ای [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190]

ل

 • لطیفیان، مسعود بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • لطفعلی زاده، حسینعلی تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • لطفعلی‌زاده، حسینعلی شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • لونی، سعیده بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • لونی، سعیده اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325]

م

 • محمدپور، مرضیه شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • مدرس نجف آبادی، سید سعید معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82]
 • مرادی، فردین اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 317-325]
 • معروف، عارف بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • معروف، عارف بررسی کارایی گاز ازن در کنترل سوسک چهار نقطه ‌ای حبوبات [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 219-231]
 • مفیدی نیستانک، محسن تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 233-247]
 • مینایی عراقی، زهرا بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198]
 • مهرنژاد، محمد رضا نیازهای دمایی و پارامترهای بیولوژیکی کفشدوزک Coccinula elegantula (Col.: Coccinellidae) شکارگر پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psylloidea) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 115-129]
 • مهرور، علی تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • موالی، حمید رضا مقایسه کارایی کنه کش های آلی و ارگانیک درکنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای رز گلخانه ای [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 181-190]

ن

 • ندیمی، احمد کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]
 • نصیری کاکلکی، راضیه کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 51-59]

و

 • وفایی شوشتری، رضا بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • وفایی شوشتری، رضا کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 93-113]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی تاثیر امواج مایکروویو با توان ها و زمان های مختلف روی تخم، شفیره و حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculates (Col,. Bruchidae) [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 191-198]
 • وفایی شوشتری، رضا بررسی سمیت تماسی و گوارشی حشره کش های IGR روی شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 261-276]
 • وفایی شوشتری، رضا اثر کشندگی سه کنه کش بر کنه دولکه ای (Koch. Tetranychus urticae) روی سه رقم رز [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 337-344]
 • وفایی شوشتری، رضا گزارش گونه های جدید از پادمان خانواده Parnoellidae و Isotomidae به‌همراه آخرین فهرست از پادمان راسته Entomobryomorpha موجود در استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 359-372]

ه

 • هادی، فرزانه معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 61-82]
 • هاشمی‌راد، حمید شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن سبز پسته، Brachynema signatum و تعیین اثر رژیم غذایی بر طول عمر دو گونه‎ Ooencyrtus pityocampae و Trissolcus agriope [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]

ی

 • یاقوت نژاد، فروغ مقایسه مرفومتریک صفات بال جلو در جمعیت های زنبورعسل، Apis mellifera L. (Hym., Apidae) پنج استان ایران [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 83-92]
 • یاقوت نژاد، فروغ بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae با استفاده از نشانگر های ریزماهواره در مناطق کردستان، خوزستان و اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 209-218]