گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 'دانشکده کشاورزی ، واحد کرمانشاه دانشکاه آزاد کرمانشاه

چکیده

شبه‌عقرب­‌ها، عقرب­‌های دروغین یا عقرب‌های کتاب، راسته­‌ای از عنکبوت مانند­ها هستند. این جانوران در اغلب مناطق یافت می‌­شوند اما عمدتازیستگاه اصلی آن­ها زیر برگ­‌ها، خاک، زیرسنگ­‌ها، چوب­‌های پوسیده و زیرپوستک درختان می­باشد. باوجود پراکنش وسیع، تاکنون مطالعه­های فراوانی در ارتباط بافون شبه عقرب‌­ها در ایران صورت نگرفته است. دراین مطالعه نمونه‌­های مختلف شبه عقرب از مناطق مختلف استان لرستان طی سال­های 96-95 جمع آوری شدند. نمونه­ها به­طور مستقیم با دست و یا به کمک آسپیراتور، از زیر سنگ‌ها و یا بقایای گیاهی جمع­آوری شدند. به منظور مطالعه­های تاکسونومی از میکروسکوپ OlympusCH-2 استفاده شد. برای این منظور نمونه­ها در اسید لاکتیک،         شفاف­سازی شده و سپس در محلول هویر (صمغ عربی 15 گرم، کلرال هیدرات 75گرم، آب مقطر 25 میلی‌لیتر، گلیسرین 5 میلی‌لیتر) و روی اسلاید میکروسکوپ تثبیت شدند. اندازه گیری­ها با استفاده از میکرومتر چشمی کالیبره شده (WF10X–18MM) انجام شد. شکل­ها با استفاده از یک لوله ترسیم متصل به میکروسکوپ کشیده شد. بررسی سایر نمونه­ها از طریق تهیه اسلاید موقت و به کمک گلیسرین صورت گرفت. درمیان نمونه­های جمع­آوری شده، گونه Chthonius youtabae n. sp. به عنوان یک گونه جدید در دنیا و بر اساس نمونه ماده از استان لرستان شناسایی و توصیف شد.

کلیدواژه‌ها