اولین گزارش دو زنبور پارازیتوئید شته‌ها Aphidius platensis وTrioxys pallidus Braconidae) Hym.,) و یک زنبور هیپرپارازیتوئید Pachyneuron aphidis (Hym., Pteromalidae) از استان مرکزی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکد ه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشیار، گروه گیاه پزشکی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

به­منظور پیدا کردن مجتمع زنبورهای پارازیتوئید شته­های Myzus persicae (Sulzer, 1776) وChromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) در استان مرکزی، بررسی­های در طول یک سال (98-1397) انجام شده­است.    نمونه­گیری شته­های مذکور پارازیت شده به روش مشاهده مستقیم، از روی گیاهان مختلف (درختان میوه ، محصولات گلخانه­ای (فلفل و خیار) و انواع علف­های هرز) جمع­آوری و به آزمایشگاه انتقال داده­شدند، سپس شته­های پارازیت شده را به همراه گیاه میزبان و نیز به همراه یک پنبه مرطوب، داخل ظرف­هایی که درپوش آن­هارا توری­هایی با مش­های ریزی که حشرات نتوانند از آن عبور کنند، قرار داده شد. دمای محیط برای آن­ها 25 درجه سانتی­گراد تنظیم شده بود. پس از گذشت چند روز از داخل بدن برخی از شته­های مومیایی شده زنبورهای پارازیتوئید و از داخل بدن برخی دیگر  زنبورهای هیپرپارازیتوئیدها تفریخ شدند، این زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید تفریخ را جمع­آوری و در داخل الکل 75 درصد قرار داده و سپس آن­ها را شناسایی کرده. زنبور پارازیتوئید جمع­آوری شده از M. persicae تحت عنوان گونهAphidius platensis Brethes, 1913 (Hym., Braconidae)، هیپرپارازیتوئید جمع­آوری شده از این پارازیتوئید نیز تحت عنوان Pachyneuron aphidis (Bouché, 1834)(Hym., Pteromalidae)  و همچنین زنبور پارازیتوئیدی که از شته­های مومیایی شده Ch. Juglandicola  خارج شده تحت عنوان (Hymenoptera: Braconidae)Trioxys pallidus (Haliday, 1833) شناسایی شده­ند. هر سه گونه مذبور برای اولین بار از استان مرکزی گزارش        می­شود.گونه A.  platensis  می­تواند جایگزین مناسبی به­جای زنبورهای وارداتی در کنترل بیولوزیک علیه شته­ها در گلخانه­ها باشد.

کلیدواژه‌ها