مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، دانشکده کشاورزی، گروه حشره‌ شناسی، ص.پ. 567/38135، اراک، ایران

3 دانشگاه آزاد اراک

4 دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، گروه گیاهپزشکی، داراب، ایران

5 موزه جانورشناسی، بخش تنوع زیستی و علوم محیطی، گروه زیست‌شناسی، 20014 دانشگاه تورکو، فنلاند

چکیده

فون زیرخانواده‌های Ichneumoninae و Cryptinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران در شمال ایران، طی سال‌های 1395-1394 مطالعه شد. نمونه‌برداری با استفاده از هشت تله مالیز که در سه ارتفاع متفاوت نصب شدند، انجام شد. در مجموع از هر یک از زیرخانوده‌های Ichneumoninae و Cryptinae به ترتیب 64 و 126 نمونه جمع­‌آوری شد که شامل 25 گونه متعلق به 20 جنس بود. از بین آنها چهار جنس و پنج گونه برای اولین­بار از ایران گزارش می‌شود که به شرح زیر است: Acrolyta Förster, 1869، CeratophygadeuonViereck, 1924، Eudelus Förster, 1869، Mevesia Holmgren, 1890، Ceratophygadeuon varicornis (Thomson, 1884)، Chirotica maculipennis (Gravenhorst, 1829)، Eudelus gumperdensis (Schmiedeknecht, 1893)، Mevesia arguta (Wesmael, 1845) و Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst, 1829). همچنین فهرستی از گونه‌های این دو زیرخانواده در ایران ارائه شده است. با گزارشات جدید حاصل از این پژوهش، تعداد گونه‌های زیرخانواده Cryptinae در ایران و جنگل‌های هیرکانی به ترتیب به 128 و 39 گونه و برای زیرخانواده Ichneumoninae به 191 و 115 گونه افزایش یافت.
 

کلیدواژه‌ها