بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

2 گزوه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت

3 دانشگاه آزاد اراک

چکیده

چکیده
در بررسی فون خانواده Miridae در شهرستان اراک و حومه که طی سال­ های 1387 تا 1388 در مزارع و باغات این شهرستان انجام گرفت، 25 گونه متعلق به 17 جنس و 5 زیرخانواده شناسایی شدند. از بین آن­ها یک گونه  برای اولین بار از ایران گزارش می­شود و با علامت * مشخص شده است. از مجموع گونه­های جمع­ آوری شده، 19 گونه گیاه­خوار هستند. از میان گونه­ های جمع­آوری شده تعدادی قبلا به­ عنوان آفات کشاورزی معرفی شده­اند. به­ عنوان مثال گونه Poppius Lygus rugulipennis با وجود ایجاد خسارت بر روی محصولات زراعی و باغی مختلف این شهرستان و دارا بودن بیشترین فراوانی در بین گونه­ های خسارت­زا (09/35%) تاکنون در رابطه با اهمیت اقتصادی آن مطالعات اندکی صورت گرفته است. 6 گونه مابقی شکارگر بوده که در بین آن­ها گونه  Deraeocoris punctulatus (Fallen, 1807) به ­عنوان گونه غالب در بین شکارگرها تعیین گردید. فهرست گونه ­های جمع ­آوری شده به عبارت زیر هستند.
Mirinae:            Lygus rugulipennis Poppius, 1911
Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Polymerus vulneratus (Panzer, 1805)
Polymerus cognatus (Fieber, 1858)
Eurystylus bellevoyei (Reuter, 1879)
Orthops sangvinolentus (Reuter, 1879)
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
Stenodema calcarata (Fallen, 1807)
Stenodema turanica Reuter, 1904
Trigonotylus pulchellus Hahn, 1834
Deraeocorinae: Deraeocoris serenus (Douglas & Scott, 1868)
Deraeocoris punctulatus (Fallen, 1807)
Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837)
Deraeocoris pilipes (Reuter, 1879)
Tytthus parviceps (Reuter, 1890)

کلیدواژه‌ها