مطالعه فونستیک سن‌های خانواده‌ Pentatomidae در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

2 دانشگاه ارومیه

3 موسسه‌ تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات

چکیده

در بررسی­هایی که در سال‌های 1382-1383 روی فون سن‌های خانواده Pentatomidae در استان آذربایجان غربی انجام پذیرفت، در مجموع 22 جنس و 35 گونه از دو زیرخانواده‌ Pentatominae و Podopinae جمع­آوری و شناسایی گردید که جنس Trochiscocoris Reuter  و دو گونه BagradaconfuseHorváthو Trochiscocorishemipterus(Jakovlev) برای اولین­بار از ایران گزارش می‌گردند. با بهره‌گیری از کلیدهای شناسایی مربوط به منطقه‌ پالئارکتیک و با تکیه بر خصوصیات مورفولوژیک، خصوصا شکل اندام‌های جنسی نر در سطح گونه، نمونه‌ها شناسایی گردید. گونه‌های شناسایی شده به­شرح ذیل است. جنس و گونه‌هایی که برای اولین­بار از ایران گزارش می‌شوند با علامت ستاره مشخص شده‌اند.

کلیدواژه‌ها