بررسی باقی‌مانده آفت‌کش فن‌پروپاترین در خیار گلخانه‌ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

3 دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک

چکیده

مصرف گسترده آفت­کش­های شیمیایی در کشاورزی، نگرانی­هایی را از نظر تجمع باقی­مانده این ترکیبات در غذا و   محیط­های کشاورزی ایجاد نموده است. در کشور ما خیار یکی از محصولات پر­مصرف است و به­دلیل مصرف تازه و نیز فاصله زمانی کوتاه بین سم­پاشی تا برداشت محصول، ممکن است سلامتی انسان را تهدید کند. این تحقیق برای بررسی میزان باقی­مانده آفت­کش فن­پروپاترین بر روی خیار گلخانه­ای رقم استورم، به­عنوان یکی از سموم رایج در کنترل آفات این محصول انجام شد. برای ارزیابی باقی­مانده این آفت­کش، سم­پاشی بوته­های خیار در قطعه­ای از گلخانه با دز­ پیشنهاد شده توسط سازمان حفظ نباتات (غلظت 2 در هزار) انجام شد. نمونه­برداری خیار از قطعات سم­پاشی شده به­فواصل یک ساعت، یک، سه، پنج، هفت و ده روز بعد از سم­پاشی صورت گرفت. پس از استخراج و خالص­سازی با روش فاز جامد، مقدار باقی مانده آفت­کش در نمونه­ها با دستگاه گاز کروماتوگرافی-طیف­سنج جرمی اندازه­گیری شد.نتایج نشان داد که مقدار باقی­مانده آفت­کش      فن­پروپاترین­ در روز سوم بعد از سم­پاشی به زیر حد مجاز (5/0 میلی­گرم بر کیلوگرم) می­رسد و در روز دهم بعد از سم­پاشی قابل اندازه­گیری نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها