مطالعه‌ زیست‌شناسی کرم برگ‌خوار زیتون Palpita unionalis Hbn. (Lep., Pyralidae) در استان گلستان

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، بجنورد

چکیده

کرم برگ­خوار زیتون  Palpita unionalis Hubner یکی از مهم­ترین آفات زیتون در استان گلستان می‌ باشد. لاروهای این حشره با تغذیه از برگ­های جوان سرشاخه­‌ ها و همچنین جوانه‌های انتهایی موجب خشکیدگی سرشاخه‌ها می‌شوند. میوه‌های ارقام دیررس نیز شدیدا مورد هجوم نسل­ های آخر آفت قرار می‌گیرند. بررسی­ های انجام شده در سال­ های 1381 و 1382 نشان داد که این حشره در شرایط گرگان سالانه دارای شش نسل است. زمستان‌گذرانی حشره به ­صورت لارو روی درخت و میان برگ­ها صورت می­ گیرد. حشرات بالغ خارج­شده از لاروهای زمستان­گذران در اواخر زمستان ظاهر می‌شوند و خروج حشره‌­بالغ مربوط به نسل اول در اواسط اردیبهشت اتفاق می‌افتد. حشرات ماده تخم ­های خود را معمولا به ­صورت تکی و زیر برگ­ های انتهایی سرشاخه‌ها می‌گذارند. بررسی­ های آزمایشگاهی نشان داد که حشره ماده به ­طور میانگین 231 عدد تخم می‌گذارد، تخم­ها بعد از5/2 روز تفریخ می‌شوند، دوره لاروی 5/21 روز به درازا می ­کشد، تقریبا تمام شفیره‌ها در خاک و داخل پیله‌ای ابریشمی و بسیار ظریف تشکیل می‌شوند و طول دوره‌ شفیرگی 6/8 روز است، طول عمر حشره نر و ماده به ­ترتیب 14 و 6/13 روز می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها