ارزیابی باقیمانده سموم (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) در خیار سبز گلخانه ای در منطقه فارس – ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

وجود باقیمانده سموم بر روی محصولات کشاورزی می­ تواند نگرانی­ های جدی برای سلامت مصرف کنندگان به همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان باقیمانده آفت­ کش­ ها در خیار سبز گلخانه­ ای در استان فارس بود. روند کار به این صورت بود که 64 نمونه خیار سبز گلخانه­ ای برای آزمون باقیمانده 4 سم آفت­ کش (دیازینون، ایمیداکلوپراید، پریمیکارب و استامی پراید) با استفاده از روش استخراج سریع، آسان، ارزان، موثر، مفید و ایمن (کچرز) و دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا – آشکارساز فرابنفش و مرئی HPLC-DAD)) به­ کار گرفته شد. اثرات و رفتار باقیمانده سموم، پریمیکارب، دیازینون، استامی پراید و ایمیداکلوپراید، در خیار سبز گلخانه­ ای در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. خیار سبز های سم­پاشی شده در زمان­ های 2 (ابتدایی)، 5، 10 و 14 روز پس از استفاده از آفت­کش مورد نظر نمونه­ برداری گردید.
استامی پراید و پریمیکارب در مقایسه با دو سم دیگر میزان باقیمانده بیشتری داشتند. داده­ های آزمایشگاهی همچنین از میزان 06/2 و 12/2 میلی­ گرم در کیلوگرم سموم استامی پراید و پریمیکارب بعد از 14 روز حکایت دارد، در حالی­ که کمترین میزان سموم دیازینون و ایمیداکلوپراید بعد از 14 روز، 24/0 و 16/1 میلی­گرم در کیلوگرم بود. تمامی بقایای سموم مذکور پس از 21 روز از بین رفته است.

کلیدواژه‌ها