بررسی فون سوسک‌های لاک‌پشتی (Col.: Chrysomelidae) Cassida spp. و میزبان‌های گیاهی آن ها در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 واحد فضای سبز و بهسازی محیط، اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و تاسیسات، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، ایران

چکیده

در این تحقیق جمع­ آوری سوسک­ های برگ­خوار جنس (Col.: Chrysomelidae) Cassida spp در منطقه گچساران از اسفند ١٣٨٨ تا شهریور ١٣٩١ صورت گرفت. محل­ های نمونه­ برداری شامل مناطقی از دشت و ارتفاعات کوه­ های زاگرس بودند که آثار خسارت حشرات متعلق به این جنس روی گیاهان میزبان دیده می­شد. در مجموع سه گونه از این جنس به شرح زیر شناسایی و توسط دکتر Borowice از لهستان مورد تائید قرار گرفتند.
1-Cassida persica Spaeth, 1926
2-Cassida transcaucasica Borowiec & Swietojanska, 2001
3-Cassida palaestina Reiche, 1858
گونه­های Cassida persica و Cassida transcaucasica برای اولین­ بار در دنیا به­ ترتیب از روی گیاهان Platycheat mucronifolia Boiss.. وL.  Centaurea behen جمع­ آوری شدند.

کلیدواژه‌ها