بررسی مناسب‌ترین واحد نمونه‌برداری از جمعیت شته‌های مزارع یونجه در شمال استان لرستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، ایستگاه بروجرد

چکیده

یونجه Medicago sativa L.  یکی از گیاهان علوفه ­ای است که مصرف بسیار گسترده ­ای دارد. در دهه اخیر، در برخی از مناطق ایران به­ خصوص شمال استان لرستان، شته­ های یونجه به آفات با اهمیت اقتصادی تبدیل شده­ اند. در این تحقیق مناسب­ترین واحد نمونه از جمعیت شته­ های مزارع یونجه، در مزارع بروجرد واقع در شمال استان لرستان در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه شش واحد نمونه 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ساقه یونجه نشان داد که بین مقادیر RV و RNP جمعیت­های شته اختلاف معنی­ دار بود. نتایج نشان داد که مناسب­ترین واحد نمونه ­برداری برای دو گونه Acyrthosiphon pisum و Acyrthosiphon kondoi واحد 4 ساقه و برای گونه Therioaphis maculate واحد 3 ساقه می­ باشد. بر اساس یافته­ های این تحقیق واحد نمونه چهار ساقه به منظور نمونه ­برداری از جمعیت شته­ های یونجه در مزارع یونجه توصیه  می­ گردد.

کلیدواژه‌ها