اثر حشره‌‏کشی تعدادی از گیاهان دارویی در ترکیب با پروتئوس روی سفید‌بالک گلخانه تحت شرایط گلخانه‏ای

نوع مقاله: علمی پژوهشی