اثر گونه‌های گیاهی روی تنوع کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در باغ گیاه‌شناسی ارم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

کنه­ ها به عنوان یکی از وسیع­ترین گروه­ های رده عنکبوت­ مانندها با گسترش جهانی هستند که شامل 456 خانواده و بیش از 56000 گونه توصیف شده می باشند. در تحقیق اخیر فون کنه ­های خاک­ زی راسته میان­ استیگمایان به­ عنوان شاخص تنوع زیستی در اطراف 20 گیاه متفاوت انتخاب شده از باغ گیاه­ شناسی ارم واقع در شیراز (استان فارس- ایران) مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ­برداری ­ها مداوم از خاک نواحی انتخاب شده در طول یک سال انجام شد (بین سال­ های 94-93). در کل 4874 گونه کنه به ­دست آمد. 50 گونه متعلق به 32 جنس از 19 خانواده جمع­ آوری شد. تنوع گونه ­ای با استفاده از شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر محاسبه گردید. بیش­ترین و کم­ترین تنوع گونه­ ای به­ ترتیب در درخت شاه­ بلوط هندی سرخ و اسطوخودوس مشاهده شد. در این تحقیق دو گونه Sessiluncus n.sp و Zercon n.sp. برای علم جدید بودند.

کلیدواژه‌ها