تنوع باکتریایی جمعیت‌های زنبور‌عسل کوچک Apis florea F., (Hym., Apidae) در ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 بخش زنبور عسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

3 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

4 محقق بخش زنبور‌عسل، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

چکیده

زنبور­عسل کوچک Apis florea F. و زنبور­عسل اروپایی Apis melifera L.دو گونه اصلی زنبور­های عسل ایران هستند. زنبور­عسل کوچک A. florea در یک نوار گرمسیری از کرمانشاه تا سیستان و بلوچستان پراکنده شده و نقش مهمی در گرده­ افشانی گیاهان مناطق جنوبی کشور دارد. در این پژوهش 1400 زنبور­عسل کارگر  مربوط به 14 کلنی از استان­ های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، کهکیلویه و بویر­احمد، بوشهر، خوزستان و ایلام جمع ­آوری گردید. نمونه­ ها در لوله­ های استریل حاوی نرمال سالین قرار داده شد، سپس جداسازی باکتری ­ها از دستگاه گوارش زنبور­عسل کوچک با استفاده از محیط کشت­ های اختصاصی انجام گرفت. برای شناسایی باکتری­ های جدا شده از روش­ های بیوشیمیایی و مولکولی استفاده شد. تشخیص مولکولی کلنی ­ها با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام گرفت. پس از تعیین توالی و شناسایی نمونه­ ها، زنبورهای عسل کوچک در ایران از لحاظ باکتری­ های اسید لاکتیک موجود در دستگاه گوارش به 5 گروه زنبور­های 1) رودان، بندرعباس، ایرانشهر، 2) اهواز، دهلران، جیرفت، کهنوج و بوشهر 3) گچساران 4) جهرم، فسا و بهبهان و 5) قشم گروه ­بندی شدند. نتایج نشان داد که تنوع گیاهی، تغییر منابع شهد و گرده و عرض جغرافیایی منطقه عامل مهمی در تنوع باکتری­ های اسید لاکتیک همزیست دستگاه گوارش زنبور­عسل کوچک می ­باشد.

کلیدواژه‌ها