شناسایی و اولویت‌بندی موانع تولید حشرات خوراکی به‌عنوان جیره غذایی ازدیدگاه تولید‌کنندگان دام و طیور با استفاده از روش (AHP)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ص . پ . 3697-19395، تهران، ایران

3 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

4 گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

حشرات می­ توانند در جیره غذایی دام و طیور مورد استفاده قرار گیرند. هرچند در این راه ممکن است موانعی وجود داشته باشد. در این تحقیق موانع تولید حشرات خوراکی به ­عنوان جیره غذایی از دیدگاه مدیران واحدهای تولید دامپروری و مرغداری در دو استان تهران و البرز بررسی و اولویت­ بندی شد. ابتدا موانع تولید به 8 شاخص اصلی و 87 زیر شاخص تقسیم شد و پرسشنامه حاصل از این شاخص­ ها در اختیار 20 نفر از خبرگان قرار گرفت. به کمک نرم­ افزارExpert Choice 11، از داده­ های حاصل از پرسشنامه استفاده شد و وزن­ های هر کدام از موانع محاسبه و مقایسه گردید. نتایج نشان داد: موانع بهداشتی و غذایی با وزن 418/0، موانع فرهنگی و نگرشی با وزن231/0 و موانع اقتصادی با وزن 143/0 به ­ترتیب در اولویت بودند. در اولویت­ بندی نهایی زیر شاخص ­ها، خطر مصرف بعضی از حشرات به­ صورت خام با وزن نهایی 054/0 عدم اطمینان به تضمین امنیت و سلامت محصولات تولید شده با وزن نهایی 051/0 و احتمال وجود باقی مانده سموم در بدن حشرات با وزن نهایی 047/0 با اهمیت­ ترین موانع در تولید حشرات جهت خوراک دام و طیورشناخته شدند.

کلیدواژه‌ها