مقایسه فراوانی حشرات برگ‌خوار در مزارع کلزای واقع در اراضی شالی‌زاری و خشکه‌زاری استان مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری

چکیده

تنوع گونه و تراکم حشرات برگ­خوار مزارع کلزا در اراضی شالی ­زاری و اراضی خشکه ­زاری سه منطقه در استان مازندران (بابل، ساری، نکا) از شهریور 1387 به­ مدت سه سال مورد مقایسه قرار گرفت. در هر شهرستان یک مزرعه کلزای شالی ­زاری (که کشت قبل از زراعت کلزای آن برنج بوده) و یک مزرعه کلزای خشکه ­زاری (که کشت قبل از زراعت کلزای آن محصولی غیر از برنج بوده) انتخاب و با نصب تله­ های آبی زرد رنگ و کادراندازی از حشرات آفت نمونه ­برداری گردید. یک گونه سرخرطومی ساقه­ خوار کلزا به­ نام Ceutorhynchus  picitarsis Gyllenhal (Col.: Curculionidae)، چهار گونه کک گیاهی به­ نام­ های (Fabricius)  Phyllotreta atra، (Koch) Psylliodes cupreus،Allard  Psylliodes persicus وChaetocnema hortensis (Geoffroy) از خانواده Chrysomelidae، زنبور برگ ­خوار شلغم Athalia rosae (Linnaeus) (Hym.: Tenthredinidae) و شب­ پره برگ ­خوار پنبه Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lep: Noctuidae) هم در اراضی کلزای شالی ­زاری و هم در اراضی خشکه ­زاری جمع ­آوری گردیدند. بنابراین اختلافی در تنوع گونه­ های برگ­ خوار کلزا در اراضی شالی ­زاری و خشکه ­زاری وجود نداشت. بر اساس نتایج این تحقیق، هیچ­ گونه آفت برنجی روی کلزای کشت شده پس از برداشت برنج در اراضی شالی ­زاری ایجاد خسارت نمی­ کند. کک ­ها و سرخرطومی­ ها در کلزای کشت شده در اراضی شالی ­زاری در مقایسه با کلزای اراضی خشکه ­زاری دارای تراکم کم­تری بودند. نوع مزرعه کلزا (شالی ­زاری یا خشکه­ زاری) تاثیر چندانی روی میزان تراکم لاروهای S. littoralis و A. rosae  نداشت.

کلیدواژه‌ها