نخستین گزارش زنبور پارازیتویید Monoctonia pistaciaecola (Hym.: Braconidae) از ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، فارس

2 گروه گیاه پزشکی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

چکیده

در بررسی­ هایی به ­منظور مطالعه فون زنبورهای خانواده Braconidae در بخش مرکزی استان فارس، نمونه ­هایی با استفاده از روش­ های مختلف جمع ­آوری گردید. در بین نمونه ­های شناسایی شده، گونه Monoctonia pistaciaecola Starý, 1962 از زیر خانواده Aphidiinae برای اولین­ بار از ایران جمع­ آوری و شناسایی گردید. این گونه به روش تورزنی در مزارع گندم در منطقه کیان­ آباد (اطراف شیراز) در اردیبهشت 1385 جمع آوری گردید.

کلیدواژه‌ها