گزارش جدید ده گونه پسیل (Hemiptera: Psylloidea) برای فون استان کرمان، ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

2 موزه تاریخ طبیعی باسل، سوییس

3 بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

پسیل ­ها متعلق به راستهHemiptera ، زیرراسته Sternorrhyncha و بالاخانواده Psylloidea هستند که به ­عنوان ناقلین مهم بیماری ­های گیاهی و همچنین آفات مهم در کشاورزی مطرح شده ­اند. تا کنون، 95 گونه پسیل متعلق به پنج خانواده و 26 جنس از ایران گزارش شده است. در بررسی فونستیک بالاخانواده Psylloidea طی سال 1394 در استان کرمان، 10 گونه متعلق به خانواده ­های  Aphalaridae، Liviidae، Psyllidae و Triozidae جمع­ آوری و شناسایی شدند که برای اولین ­بار از استان کرمان گزارش می ­شوند. صفات افتراقی این گونه ­ها با گونه ­های خویشاوند، پراکنش و کلید شناسایی آن­ها نیز ارایه شده است. گونه ­های شناسایی شده عبارتند از: Colposcenia aliena (Löw, 1881)، Caillardia robusta Loginova, 1959، Euphyllura pakistanica Loginova, 1973، Diaphorina aegyptiaca Puton, 1982، Camarotoscena fulgidipennis Loginova, 1957، Syntomoza unicolor (Loginova, 1958)، Cacopsylla bidens (Šulc, 1907)، Psyllopsis machinosus Loginova, 1963، Heterotrioza dichroa Scott, 1879 و Trioza neglecta Loginova, 1978.

کلیدواژه‌ها