بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی، دانشکده‌ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 بخش تحقیقات رده‌ بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

سوسک­ های خانواده Staphylinidae، در شهرستان گرگان و حومه، طی سال­ های 1390 تا 1392 با استفاده از قیف برلیز، آسپیراتور و الک­ کردن در 14 منطقه جمع ­آوری شدند. در این تحقیق، سه جنس از زیرخانواده Oxytelinae، شش گونه از زیرخانواده Steninae و یک گونه و یک جنس از زیرخانواده Tachyporinae شناسایی شدند. از این بین، دو گونه Stenus similis و S. piscator برای اولین ­بار از استان گلستان گزارش می­‌شوند. فهرست جنس ­ها و گونه ­های مورد شناسایی در این تحقیق به ­ترتیب زیر است:
subfamily Oxytelinae Fleming, 1821:
Anotylus Thomson, 1859
Bledius Leach, 1819
Platystethus Mannerheim, 1830
Subfamily Steninae Macleay, 1825:
Stenus caspius Puthz, 1972
Stenus machulkei Hromadka, 1977
Stenus lenkoranus Puthz, 1970
Stenus piscator Saulcy, 1865
Stenus similis Herbst, 1784
Stenus turk Puthz, 1972
subfamily Tachyporinae Macleay, 1825:
Tachyporus hypnorum Fabricius, 1775
Sepedophilus Gistel, 1856

کلیدواژه‌ها