سوسک های کارابیده (سخت بالپوشان، کارابیده) جمع آوری شده از مزارع گندم زمستانه در غرب کشور آذربایجان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

موسسه جانور شناسی، آکادمی ملی علوم آذربایجان، 1073، پاساژ 1128، بلوک 504، باکو، آذربایجان

چکیده

5 زیر گونه و 12 گونه از سوسک­ های کارابیده (Carabidae) متعلق به 11 جنس و 6 زیرخانواده طی سال­ های 2006-2010 در غرب کشورآذربایجان جمع­ آوری و شناسایی شد. گونه­ های Harpalus froelichii Sturm, 1818 ،Dixus obscurus Dejean, 1825، Scarites cylindronotus Faldermann, 1836، Sphodrus leucophthalmus Linnaes, 1758 و Calathus longicollis Motschulsky, 1865 برای فون کشور جدید بودند. پنج زیر­گونه جدید برای فون کشور آذربایجان شامل Zabrus tenebrioides longulus Reiche & Saulcy, 1855، Z.morio morio Ménetries, 1832، Cryptophonus melancholicus melancholicus Dejean, 1829 ،Calathus ambiguus ambiguus (Paykull, 1790) و Nebria picicornis luteipes Chaudoir, 1850 می ­باشند.

کلیدواژه‌ها