کلید شناسایی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند (Orthoptera: Ensifera) بر اساس ویژگی های بیواکوستیکی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته، دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

3 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی، تبریز

5 موسسه تحقیقات گیاه‌ پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

سیگنال­ های صوتی در بسیاری از راسته­ های حشرات متداول بوده و راست ­بالان یکی از شناخته شده ­ترین راسته ­های حشرات در فعالیت ­های صوتی می­ باشند. در تحقیق کنونی، آواز فراخوانی 16 گونه از راست بالان شاخک بلند متعلق به خانواده­ های Gryllidae، Gryllotalpidae و  Tettigoniidae ثبت گردید. صداها در طبیعت یا آزمایشگاه از حشرات زنده ضبط شدند. سیگنال­ های صوتی توسط نرم ­افزار MATLAB (نسخه 2013) پردازش و کلید شناسایی تا سطح گونه بر اساس ویژگی­ های صوتی به ­دست آمده طراحی گردیدند.

کلیدواژه‌ها