اولین گزارش گونه Ceratophysella stercoraria (Stach, 1963) (Collembola: Hypogastruridae) از استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده

در این تحقیق که به­ منظور شناسایی فون پادمان موجود در استان کرمانشاه و طی سال ­1390 صورت گرفت، چندین نمونه­ از پادمان گونه (STACH, 1963) Ceratophysella stercoraria  برای اولین بار از ایران جمع­ آوری و شناسایی شد. این گونه طی فصل ­های بهار، تابستان و پاییز سال 1390 و ازخاک­برگ و لایه ­های سطحی خاک موجود در پای درختان میوه شهرستان کرمانشاه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها