بررسی نوسانات جمعیت و زیست شناسی صحرایی شب پره برگ خوار گزنده بلوط Porthesia melania Stgr. (Lep., Lymantriidae) در منطقه میاندار استان کرمانشاه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده

شب­‌پره برگ­‌خوار گزنده بلوط Porthesia  melania Stgr.(Lep., Lymantriidae)  مهم‌­ترین آفت درختان بلوط در استان کرمانشاه است. لاروهای این آفت از پارانشیم رویی برگ تغذیه می­‌نمایند. نوسانات جمعیت لاروی این حشره از اسفند 1386 تا اسفند 1387 ضمن نمونه‌برداری­‌های هفتگی مورد بررسی قرار گرفت. حشرات کامل طی 37 روز به تدریج در طبیعت ظاهر شدند. اوج پرواز حشرات کامل روز دوم خرداد ماه بود. تخم‌­گذاری از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شد، حشرات ماده تخم­‌ها را به ­صورت دسته­‌های 60 تا 140 عددی روی پارانشیم برگ قرار دادند. آخرین دسته­‌های تخم در هفته اول تیرماه مشاهده شد. بیش­ترین تعداد لاروها در هفته اول فروردین و کم­ترین تعداد در هفته آخر اردیبهشت مشاهده شد و در طول تابستان و زمستان لارو فعالی روی برگ­‌ها مشاهده نشد. بیش­ترین طول دوره لاروی مربوط به لاروهای سن سوم بود که از اواخر تیرماه تا اواخر اسفند (حدود هشت ماه) طول ‌کشید. شفیره­‌ها در خاک‌­برگ پای درختان دیده شدند. بررسی زیست شناسی آفت نشان داد که در منطقه میاندار شهرستان گیلان‌غرب دارای یک نسل در سال بوده و زمستان گذرانی آن به صورت لارو سن سوم است.

کلیدواژه‌ها