زیست شناسی و دینامیسم جمعیت پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina (Lep: Lymantriidae) در باغ‌ های پسته شهرستان انار کرمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 جهاد کشاورزی، انار

چکیده

 پروانه برگ­‌خوار سفید پسته (رائو)، Ocneria terebinthina Stgr. (Lep: Lymantriidae) یکی از آفات بالقوه پسته در ایران است. برخی از ویژگی­ های مورفولوژیکی و زیست ­شناسی آن در دو باغ در شهرستان انار (استان کرمان) بررسی شد. در این مطالعه 10 اصله درخت (15 الی 20 ساله) پسته و از هر درخت 60 برگ در جهات مختلف انتخاب شد و 2 بار در هفته مورد بازدید قرار گرفت. با شمارش تخم، لاروهای سنین مختلف و شفیره تغییرات جمعیت آن‌ها در تاریخ‌­های مختلف به ­دست آمد و روند خروج حشرات کامل آفت به­ وسیله تله نوری ثبت شد. پروانه برگ‌­خوار سفید پسته زمستان را به­ صورت لارو زیر پوستک­‌های درختان آلوده و یا برگ‌­های خشکیده سطح زمین سپری می­ کند. از اوایل فروردین ماه، لاروهای زمستان­‌گذران به ­تدریج از محل‌­های زمستان‌گذرانی خارج و روی برگ­‌ها شروع به ­تغذیه می­ کنند. لاروها پس از گذراندن دوره لاروی با تنیدن تار ابریشمی به ­دور خود به پیش شفیره تبدیل شده و از دهه سوم اردیبهشت ماه ابتدا حشرات کامل نر و بعد ماده ظاهر می­ شوند. حشرات ماده پس از جفت­‌گیری تخم‌­های خود را به ­طور دسته‌ای (75/4 تا 361) روی برگ­‌ها می­ گذارند. این آفت در منطقه مورد بررسی دارای 3 نسل می‌­باشد. لاروهای زمستان‌­گذران از نیمه دوم مهر ماه به­ تدریج به­ مکان‌های زمستان‌گذران می­ روند. همچنین دوره زندگی این آفت در دو دمای 2±25 و 2±30 درجه سلسیوس، با رطوبت 5±65 درصد و دوره‌ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی نشان داد بین مراحل مختلف رشدی آفت در دو دما در سطح 1 درصد تفاوت معنی­ دار وجود دارد و طولانی­‌ترین مرحله، لارو سن 7 و کوتاه‌­ترین مرحله، مرحله پیش شفیرگی در هر دو دما می­‌باشد.

کلیدواژه‌ها