بررسی تنوع ژنتیکی شته خالدار یونجه Therioaphis trifolii (Monell) (Hom., Aphididae) با استفاده از روش RAPD-PCR

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

چکیده

یونجه با نام علمی Medicago sativa Lیکی از محصولات اصلی و مهم­ترین گیاه علوفه­ ای کشور می­ باشد. آفات متعددی از جمله شته به این گیاه خسارت وارد می کنند. یکی از شته ­های مهم شته خالدار است. به­ منظور بررسی تنوع ژنتیکی این شته، طی سال­ های زراعی 86 تا 88 نمونه ­برداری از مزارع یونجه استان­ های کرمان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان­ غربی، مرکزی و اصفهان صورت گرفت. سپس جهت بررسی تنوع ژنتیکی از 7 آغازگر RAPD استفاده شد. در مجموع از 88 باند دیده شده، 68 باند دارای پلی ­مورفیسم بودند. بیشترین تعداد باند متعلق به آغازگرهای A11 و CO4 بود که میزان پلی­ مورفیسم محاسبه شده برای این دو آغازگر به ­ترتیب 78/77 و 68/73 درصد بود. سپس دندروگرام نمونه­ ها رسم گردید که شامل سه گروه بوده که گروه دوم خود شامل دو زیرگروه است. در این پژوهش بین نمونه­ های جمع­ آوری شده از مناطق مختلف از نظر ژنتیکی تفاوت وجود داشت اما ارتباطی بین این تفاوت و اختلاف ارتفاع از سطح دریا و طول و عرض جغرافیایی و موقعیت قرار گرفتن اراضی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها