چک لیست و توزیع جغرافیایی پشه خاکی های فلبوتومینه (Diptera: Psychodidae) ناقلین لیشمانیوزها در استان اصفهان، ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

پشه خاکی­ های فلبوتومینه ناقلین انواع لیشمانیوزها و آربوویروس­ ها به انسان می ­باشند. سه نوع لیشمانیوز جلدی روستایی، جلدی شهری و نیز احشایی در استان اصفهان وجود دارد. همچنین آنتی بادی­ های ضد سه نوع آربوویروس نپال، سیسیل و کریم آباد در خون و سرم ساکنین این استان یافت می­ شود. هدف از این مطالعه تهیه فهرستی کامل از پشه خاکی­ های فلبوتومینه و نیز توزیع جغرافیایی آن­ها در استان اصفهان می­ باشد. در مطالعه صحرایی، پشه خاکی­ ها توسط تله چسبان از 10 مکان مختلف در نطنز، مبارکه، شهرضا و نیز شهر اصفهان، استان اصفهان طی سال ­های 1385 تا 1392 جمع­ آوری گردیدند. به­ علاوه با مطالعه کتابخانه ­ای و مراجعه به کلیه مقالات و نوشته­ های محققین مختلف فهرستی از گونه­ های پشه خاکی گزارش شده طی سال­ های 1347 تا 1392 شناسایی و یادداشت گردید. در کل از تعداد 170380 نمونه پشه خاکی صید شده از این استان، تعداد 28 گونه گزارش شده است. پشه خاکیPhlebotomus papatasi ناقل قطعی لیشمانیوز جلدی روستایی و آربوویروس ها به­ علاوه پشه خاکی Phlebotomus sergenti ناقل لیشمانیوز جلدی شهری از تمام مناطق استان اصفهان صید گردیده است. همچنین پشه خاکی­ های P. kandelaki، P. major (احتمالا P. neglectus)، P. keshishiani و نیز P. alexandri ناقلین لیشمانیوز احشایی در ایران نیز از استان اصفهان صید شده­ اند. انتشار جغرافیایی این 28 گونه پشه خاکی و نیز برخی از یادداشت­ های مهم از آن­ها در این مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها