بررسی باقی مانده سم دلتامترین در خیار گلخانه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

با توجه به کاربرد گسترده آفت­ کش ­ها در تولید میوه­ ها و سبزیجات، شناسایی و اندازه­ گیری نوع و مقدار باقی­ مانده این ترکیبات در سلامت افراد جامعه حایز اهمیت است. خیار یکی از سبزیجات تازه پرمصرف در ایران است که به ­دلیل فاصله زمانی کوتاه بین سم ­پاشی تا برداشت محصول، می­ تواند سلامتی انسان ­ها را به خطر اندازد. این تحقیق به­ منظور بررسی میزان باقی­ مانده آفت­ کش دلتامترین (امولسیون 5/2%( روی خیار گلخانه ­ای (رقم استورم) انجام شد. سم ­پاشی بوته­ های خیار با دوز پیشنهاد شده توسط سازمان حفظ نباتات (5/0 در هزار) انجام شد. نمونه ­برداری از کرت ­های سم­پاشی شده به فواصل یک ساعت، یک، سه، پنج و هفت روز بعد از سم­ پاشی انجام شد. پس از استخراج و خالص­ سازی با روش استخراج فاز جامد، مقدار باقی ­مانده آفت­ کش در نمونه ­ها با دستگاه گاز کروماتوگرافی- طیف­سنج جرمی اندازه­ گیری شد.میانگین میزان بازیافت آفت­ کش در سطح 5/0 پی ­پی­ ام، 3/91 درصد به ­دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار باقی­ مانده آفت­ کش دلتامترین در روز پنجم بعد از سم ­پاشی به حد مجاز (2/0 میلی­گرم بر کیلوگرم) رسید و در روز هفتم بعد از سم ­پاشی قابل اندازه­ گیری نبود. در این بررسی دوره کارنس آفت­ کش دلتامترین در خیار گلخانه­‌ای 5 روز پس از سم­ پاشی تعیین شد و در صورتی که 5 روز پس از سم ­پاشی با دلتامترین برداشت محصول انجام شود، مصرف­ کنندگان این محصول در معرض خطر باقی­ مانده قرار نخواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها