شناسایی فون بخشی از کنه های گیاهی بالاخانواده Eriophyoidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

کنه ­های بالاخانواده Eriophyoidea ازگیاهان تغذیه کرده و برخی از آن­ها از آفات مهم و اقتصادی محصولات کشاورزی هستند. مطالعه فون کنه­ های بالا خانواده Eriophyoidea در اطراف شهرستان خرم آباد در طول سال ­های زراعی  1390-1389 با نمونه ­برداری از گیاهان مختلف اعم از درختان مثمر و غیر مثمر، گیاهان زراعی، باغی، مرتعی و علف­ های هرز انجام شد. در تشخیص گونه ­های جمع­آوری شده از خصوصیات تاکسونومیکی مهم از قبیل خصوصیات پاها و امپودیوم پروش، آرایش صفحه پیش ران تناسلی، صفحه پشتی، نوار­بندی سطح پشتی و شکمی اپیستوزوما، میکروتوبرکول­ های موجود روی نوار­بندی پشتی و شکمی اپیستوزوما و نحوه آرایش موهای روی بدن استفاده شد. در این مطالعه 13 گونه متعلق به هفت جنس از دو خانواده و از روی 11 میزبان گیاهی جمع­ آوری و شناسایی شدند. در زیر لیست گونه ­های تشخیص داده شده آورده شده است، گونه­ هایی که با دو ستاره مشخص شده­ اند برای فون ایران و آن­هایی که با یک ستاره مشخص شده­ اند برای فون استان لرستان جدید می­ باشند.
Family: Eriophyidae
1. Eriophyes pyri (Pagenstecher) *
2. Aceria tristriatus (Nalepa)*
3. Aceria erineus (Nalepa) *
4. Aceria brachytarsus (Keifer)*
5. Aceria mackiei (Keifer) **
6. Aceria fraxinivora (Nalepa)*
7. Aculus solani Boczek and Davis *
8. Aculus fockeui (Nalepa & Trouessary)*
9. Aculops lycopersici (Massee)
10. Aculops tetanothrix (Nalepa)*
11. Tetra glycyrrhiza Denizhan**
12. Notallus nerii Keifer*
Family: Diptilomiopidae
13. Rhyncaphytopus ficifoliae Keifer*

کلیدواژه‌ها