بررسی اثر دور کنندگی پالیزین روی حشرات (Tribolium castaneum (Herbst و Lasioderma serricorne با سه روش آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت

چکیده

برای کاهش جمعیت حشرات آفت محصولات انباری معمولا از آفت­کش­ ها استفاده می­ گردد اما این ترکیبات به دلیل داشتن اثرات سمی بر روی موجودات غیر هدف و همچنین به دلیل بروز مقاومت در حشرات و داشتن باقی­ مانده روی محصولات توصیه نمی­ گردند، لذا در چنین شرایطی انجام تحقیقات برای یافتن روش مناسب، ایمن و مقرون به صرفه ضروری به نظر می ­رسد. از این رو استفاده از ترکیبات دورکننده حشرات را می­ توان به ­عنوان یک روش کنترل جدید در انبارها در نظر گرفت. در این تحقیق برای بررسی اثرات دورکنندگی عصاره تجاری اکالیپتوس (پالیزین) روی Tribolium castaneum و Lasioderma serricorne ، لارو و حشرات کامل فوق در معرض غلظت­ های 5/0، 1، 5 و 10 درصد پالیزین قرار گرفتند. آزمایشات با سه روش پتری­دیش، لوله Y شکل باسوین و لیوان­ های متخلخل انجام شد. در هر سه روش بیشترین میزان دورکنندگی مربوط به غلظت 10 درصد پالیزین بود که برای T. castaneum به ­ترتیب برابر با 87/78، 27/74 و 93/56 درصد و بیشترین میزان دورکنندگی برای L. serricorne به­ ترتیب برابر با 70/72، 86/85 و 60/ 45 درصد برای روش پتری دیش، لوله باسویه و لیوان های متخلخل بود.

کلیدواژه‌ها